مشارکت کنندگان در پروژه آیلند

 • null

  • مشارکت با بانک گردشگری در ساخت و توسعه زیرساخت کل پروژه سرزمین ایرانیان

 • null

  •  مشارکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد (متعلق به بانک پاسارگاد) در احداث و بهره برداری اولین شهر خودروی   تخصصی در منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان

 • null

  مشارکت با بانک دی در زمینه ساخت انبارهای گمرک

 • null

   عقد قرارداد سه جانبه با ساماندهی شهرداری و اتاق اصناف برای انتقال نمایندگی ها و  نمایشگاه های شهر تهران جهت خرید و فروش خودروهای صفر خارجی

 • null
 • null

  • مشارکت در ایجاد و بهره برداری پارک فناوری جهت انتقال شرکتهای فناور و دانش
  • بنیان به دهکده دانش سرزمین ایرانیان

 • null

  امضای تفاهم نامه با دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با موضوعیت ایجاد دانشکده

  پردیس بین الملل