ویژگی های منحصربه فرد پروژه

 •   ۱۴۰۰ هکتار وسعت اراضی با برخورداری از هوای پاک و قابلیت توسعه، که پروژه را به یکی از بزرگترین قطب های گردشگری در کشور تبدیل مینماید؛
 •   دارای طرح جامع که توسط مشاوران تراز اول جهانی تهیه شده و در کلیه مراحل برنامه ریزی، طراحی و اجرا، مشارکت و نظارت داشته اند؛
 •   برخورداری از مزایای قانونی منطقه ویژه اقتصادی؛
 •   برخورداری از مزایای قانونی منطقه نمونه گردشگری بین المللی؛
 •   برخورداری از مزایای قانونی مجوز شهرک در شورایعالی شهرسازی و معماری؛
 •   استفاده از هم افزایی حاصل از تمرکز امکانات متنوع (ورزشی، تفریحی، مرکز خرید، تجاری- بازرگانی، اقامتی)؛
 •   رعایت استانداردهای بین المللی در طراحی و ساخت ۲۴ کاربری؛
 •   امکان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛
 •   امنیت سرمایه گذاری خارجی به واسطه قانون (FIPPA)؛
 •   دارای ۶ دهکده ی اقامتی محصور شده، با سبک های مختلف معماری روز دنیا که مجموعه را در کشور منحصر به فرد مینماید؛
 •   بیش از ۱۰۰ هکتار فضای اختصاص یافته برای احداث پارکها و باغهای متناسب؛
 •   ترویج مفاهیم جدید کسب وکار و مدلهای تجاری روز دنیا به اعتبار مشاوران مطرح بین المللی؛
 •   دارای سند تفکیکی جداگانه برای هر یک از کاربریهای تخصصی؛