منطقه ویژه اقتصادی

منطقه ویژه اقتصادی، منطقه ای است خارج از مرزهای گمرکی هر کشور که در چارچوب قوانین خاصی اداره میشود و در آن منطقه، فعالیت های اقتصادی از معافیت های گمرکی برخوردار بوده و تجارت آزاد با سایر نقاط جهان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است. گزیده‌ای از مواد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۴ به قرار زیر است:

  • ماده ۸: مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود، و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق، تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.

  • ماده ۲۰: محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد، و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان)

منطقه ی ویژه ی اقتصادی زرندیه واقع در طرح عظیم سرزمین ایرانیان (آی لند) به استناد مصوبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور محترم در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ ایجاد گردید که طی تصویب نامه مورخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصلی ۱۳۸ قانون اساسی، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (غیردولتی) را به عنوان سازمان مسئول در وسعتی معادل ۱۳۹۶/۴ هکتار در منطقه زرندیه، با گرایش گردشگری، تجاری – صنعتی تعیین و ابلاغ نموده است.

خلاصه اطلاعات منطقه ویژه اقتصادی زرندیه – سرزمین ایرانیان

سازمان مسئول شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (غیردولتی)
 گرایش گردشگری، تجاری – صنعتی
 محدوده ۱۳۹۶/۴ هکتار
منطقه زرندیه
تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
تاریخ تأیید شورای نگهبان ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
تاریخ ابلاغ رئیس جمهور ۱۳۸۹/۱۱/۱۰
تاریخ تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
(تعیین سازمان مسئول، محدوده، و گرایش منطقه ویژه)
۱۳۹۰/۱۲/۲۰