پروژه دهکده دانش و فناوری سرزمین ایرانیان

این مجموعه به عنوان موتور محرک پروژه سرزمین ایرانیان  همواره با به روز رسانی و آینده نگری در توسعه سرزمین ایرانیان موثر خواهد بود.

در راستای بهره برداری از پروژه دهکده دانش سرزمین ایرانیان از تیرماه سال جاری انجمن خیرین پارک علم و فناوری به عنوان مجری و بهره بردار آغاز به همکاری با پروژه سرزمین ایرانیان نموده است.

با بررسی طرحهای بالادست و موردکاویهای صورت گرفته در ایران و جهان و با توجه به پتانسیلهای سایت مورد نظر و همچنین کاربریهای موجود در مجموعه سرزمین ایرانیان و قرارگیری در محدوده فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی که امکان توسعه آتی پروژه را نیز هموار می کند، کاربریهای ذیل  برای قرارگیری در مجموعه پردیس علمی تحقیقاتی سرزمین ایرانیان در نظر گرفته شده اند:

 • مجموعه دانشگاهی ( شامل دانشگاههای داخلی و خارجی می باشد.)
 • موسسات علمی، تحقیقاتی نوآور (شامل موسسات داخلی و خارجی می باشد.)

نکته قابل ذکر این است که ساختمانها و مصالح مورد استفاده در آنها، طراحی شهری و طراحی معماری بناها با توجه به نوع فعالیتی که در پروژه صورت میگیرد و با جدید ترین و به روز ترین متدها صورت گیرد.

اهداف پروژه دهکده دانش و فناوری سرزمین ایرانیان

 • توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش (Knowledge Based Economy)
 • توسعه گردشگری علمی (Knowledge Tourism)
 • جذب دانش فنی و سرمایه گذار یهای داخلی و خارجی
 • تجاری سازی نتایج تحقیق
 • جذب دانشگاه های داخلی و خارجی
 • جذب دانشجویان داخلی و خارجی ( دانشجویان خارجی به صورت Exchange و یا دائمی)
 • ارائه بورس تحصیلی از طرف دانشگاه و یا موسسات تحقیقاتی و امکان تضمین بازار با هدف جذب بیشتر دانشجو
 • برهمکنش میان دانشگاه و مراکز علمی تخصصی
 • حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای نوآور و فن آور
 • حمایت از ایده های نو و خلاقیت های شخصی و در اختیار قرار دادن بورس تحصیلی و یا سرمایه ابتدایی به این اشخاص برای بهره برداریها و اهداف بلند مدت
 • تاسیس مراکز تحقیق و موسسات تخصصی در زمینه علم روز دنیا ( به عنوان نمونه؛ مرکز تحقیقات نیرو در زمینه انرژیهای تجدید پذیر که در نهایت منجر به ایجاد مجموعه خودکفا (Self Sufficient) می گردد؛ و …)
 • تبدیل این مجموعه به موتور محرک سرزمین ایرانیان به عنوان عامل کلیدی در جذب سرمایه و کاربران و همچنین توسعه پروژه سرزمین ایرانیان به عنوان مجموعه خودکفا.
 • ارائه تسهیلات لازم و مورد قبول برای فرزندان خانواده هایی که در دهکده دیپلماتیک ساکن خواهند بود. ( مدرسه بین المللی ، از مهد کودک تا دبیرستان)
 • هم افزایی میان موسسات علمی تحقیقاتی با دهکده مدرن (دهکده مدرن می تواند به عنوان مدل اولیه محصولات نوآورانه این موسسات از نظر نوع طراحی، نوع تامین انرژی، نوع دفع زباله ها و … باشد.)

مزایای پروژه دهکده دانش و فناوری سرزمین ایرانیان

 • استفاده از مزیت قانون پنجم توسعه (ماده- ۲۰ بندب و ج و د، ماده- ۲۱بند، ماده-۱۰۵ بند ه)
 • نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (در نتیجه ارتباط و برهمکنش دانشگاهها و موسسات داخلی و خارجی تسهیل می شود و همچنین تسهیل در جذب نیروی کار متخصص از ایران و جهان)
 • حضور در محدوده منطقه ویژه اقتصادی (تسهیل در واردات تکنولوژی به روز دنیا برای آزمایشگاهها و …)
 • هم افزایی با کاربریها و سایر پروژه های سرزمین ایرانیان (تسهیلات و امکانات سرزمین ایرانیان و همچنین استفاده از جذابیتهایی چون زمین گلف، کارتینگ و … ملزومات مورد نیاز برای مطرح شدن پروژه پردیس علمی تحقیقاتی سرزمین ایرانیان در سطح بین المللی فراهم می گردد.)
 • برهمکنش دانشگاهها و موسسات علمی تحقیقاتی
 • نزدیکی به تهران و شهرهای بزرگ ایران (تسهیل در جذب نیروی کار متخصص)
 • امکان تحصیلات عالیه با امکان گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی (جلوگیری از خروج استعدادها به برون مرزها با ارائه مدرک و تسهیلات مشابه و با مخارج تحصیلی کمتر)
 • امکان بهره وری موسسات داخلی از تکنولوژیهای روز در زمینه های مختلف علم و فن آوری
 • با توجه به اقلیم منطقه پروژه سرزمین ایرانیان توسعه حضور فعال تکنولوژی و فن آوری روز دنیا در زمینه خود کفایی انرژی و استفاده از انرژیهای قابل بازیافت و در مجموع تکنولوژی بازیافت ، در پردیس علمی تحقیقاتی سرزمین ایرانیان، می تواند عاملی موثر در توسعه سرزمین ایرانیان باشد.