ارسال درخواست همکاری با شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان همواره سعی بر آن نموده است تا با انتخاب شایسته ترین سرمایه های انسانی از نظر دانش، تخصص، تجربه و مهارت در جایگاهی ممتاز از نظر سطح نیروی انسانی قرار گیرد و رضایت شغلی کارکنان خود را یکی از دغدغه های اصلی سازمان برشمارد.
لذا از کلیه علاقمندان به همکاری با این مجموعه می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل HR@iraniland.com ارسال نموده تا در اسرع وقت و به هنگام نیاز پس از بررسی های مربوط جهت مصاحبه و گزینش از ایشان دعوت به عمل آید.